กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เรากำลังพูดถึง  กำแพงเมืองจีน  สถาปัตยกรรม อันยิ่งใหญ่ของโลก ภาพในจินตนาการของใครหลายๆ คนคงหนีไม่พ้น หลายคนหลงใหลคนงานกำแพงนี้ คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับบาดเจ็บ มันเกิดขึ้นในช่วง Qin Shi Huang เพราะเขาต้องทำงานหนัก แต่ในความเป็นจริง กำแพงเมืองจีนนั้นสร้างและซ่อมแซมมาหลายสมัยทั้งก่อนและหลัง กำแพงเมืองจีน สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัย ​​Chunqiu-Zhanguo (770-221 ปีก่อนคริสตกาล) หรือประมาณ 2,000 ปีก่อน เนื่องจากประเทศอยู่ในความวุ่นวาย มีสงครามแย่งชิงอยู่เสมอ ผู้นำของภูมิภาคต่างๆ รวมทั้ง Chu, Qi, Yan, Wei, Zhao, Qin เป็นต้น ได้ช่วยสร้างกำแพงเมืองจีน เพื่อป้องกัน สงคราม การบุกรุกของชนเผ่าทางเหนือและ Shuannu, Shanghu ฯลฯ เช่นการคุกคามของคนเลี้ยงแกะเร่ร่อน กำแพงเมืองของเขต Qi ซึ่งยาวกว่า 5 กิโลเมตร ถือเป็นกำแพงเมืองจีนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ จากนั้นกำแพงเมืองจีนก็ถูกสร้างขึ้นและซ่อมแซมโดยราชวงศ์ต่างๆ ในช่วงราชวงศ์ฉิน (221-206 ปีก่อนคริสตกาล) Qin Shi Huang […]