นครเพตรา มรดกโลกในหุบผา อารยธรรมโบราณแห่งจอร์แดน

นครเพตรา มรดกโลกในหุบผา จอร์แดนเป็นประเทศที่พื้นที่มากกว่า 2 ใน 3 ถูกปกคลุมด้วยทะเลทราย และยังเป็นที่ตั้งของทะเลที่ไม่มีชีวิต ดินแดนแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยเหมือนทะเลเดดซี เต็มไปด้วยร่องรอยของอารยธรรมโบราณมากมาย ดึงดูดให้ผู้ที่หลงใหลในมนต์เสน่ห์แห่งเมืองทะเลทรายเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะ Petra เมืองโบราณที่แกะสลักด้วยหิน ซึ่งหายไปจากแผนที่นับพันปี เปตราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมืองหินโบราณที่ซ่อนเร้นอย่างลึกลับใน หุบเขา Wadi Musa หรือ Moses ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในจอร์แดน Petra หรือ Petra สร้างขึ้นโดย Nabateans ในศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช และกลายเป็นเมืองการค้าที่ยิ่งใหญ่เป็นตลาดการค้าที่สำคัญของโลกตะวันออก ต่อมาถูกปล่อยทิ้งร้างมากว่า 700 ปี จนกระทั่ง Johann Lukwig Burghart นักสำรวจชาวสวิสเดินทางผ่านมาพบ Seen ในปี 1812 นอกจากนี้ เปตรายังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งในจอร์แดนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย องค์การยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2528 และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เมืองเปตราได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน […]