สวนลอยบาบิโลน สถาปัตยกรรมโบราณ ที่ถูกตั้งคำถามถึงการมีอยู่

สวนลอยบาบิโลน สถาปัตยกรรมโบราณ ได้รับการกล่าวถึงว่าประสบความสำเร็จ โดยส่วนใหญ่ในตำนานของศาสนาคริสต์ มีข้อความที่กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของความงามที่ลอยอยู่ เมืองนี้ยิ่งใหญ่ เมืองแรกกล่าวกันว่าเป็นบาบิโลนของบรรพบุรุษของโลกเก่า นอกจากนี้ยังมีการอ้างอิงถึงบาบิโลนในฐานะหอคอยที่ผู้คนใช้ หลับระหว่างดำน้ำก่อนที่มันจะพัง ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามตรวจสอบและระบุตำแหน่งที่แท้จริงของสถานที่ ที่ตั้งของสวนลอยน้ำว่ามีอยู่จริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัด สวนลอยแห่งบาบิโลน (อังกฤษ: Hanging Gardens of Babylon) เป็นหนึ่งในเจ็ด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตั้งอยู่บนแม่น้ำยูเฟรตีสในอิรักปัจจุบัน สร้างขึ้นโดย กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ที่ 3 แห่งบาบิโลน สร้างขึ้นสำหรับภรรยาของเขา ราชินีเซมิรามิส สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 600 สูงประมาณ 75 เมตร มีพื้นที่ 400 ตารางเมตร แต่ละระเบียงประดับด้วยไม้ดอกไม้ประดับและไม้พุ่มชนิดต่างๆ มีระบบชลประทานที่ดึงน้ำจากแม่น้ำไทกิสมาทำเป็นน้ำตกและให้อาหารแก่ต้นไม้ตลอดทั้งปี ตอนนี้สวนพังหมดแล้ว คำว่า “บาบิโลน” สำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ ฟังดูเป็นอดีตที่แสนไกล นี่เป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ โดยเฉพาะในด้าน วัฒนธรรมและความเจริญก้าวหน้าในการก่อสร้าง จนได้ชื่อว่า “สวนลอยแห่งบาบิโลน” อันสวยงาม   ยิ่งเห็นภาพวาดก็ยิ่งวาดฝัน…. สวนลอยบาบิโลน สถาปัตยกรรมโบราณ   […]